Om Købmandsgården

Vi er her for at skabe oplevelser inden for kunst, natur og friluftsliv.

  • Ved at bruge naturen til afstressende, psykisk og fysisk aktivitet.
  • Ved at skabe velvære og kultur gennem værtsskab, service, hygge, indre ro og omsorg.
  • Ved at skabe aktiviteter for en bred målgruppe både individuelt og fælles.
  • Ved at skabe helhedsoplevelser på tværs af alder og interesser men også fælles.
  • Ved gennem historie at vise vores egen kultur og forstørre oplevelsen.
  • Ved at levere et læringsrum med høj faglighed.

Alt i alt skal vi skabe personlig udvikling, læring og transformation.

Klik her for at læse historien bag SMK Thy

Vores vartegn i landskabet

 

En vigtig del af den gamle Købmandsgård er vores tårn.

Tårnet blev opført som en silo, der skulle opbevare de forskellige kornsorter eller andet i løs vægt. Fra Siloen gik der i fordums tid nogle rør til det store pakhus, hvor der blev vejet og målt og hældt i sække.

I dag er tårnet vores vartegn, der kan ses vidt omkring i landskabet og fra toppen af tårnet, kan alle der besøger Købmandsgården få et flot view ud over det Sydthyske Øhav, hvor Thisted Kommune arrangerer forskellige former for naturvejledning og friluftsliv. Tårnet bliver eksempelvis også brugt til rappelling.

Fjordbystierne fra Doverodde
Velkommen til Fjordbystierne, der består af 6 stisystemer, hver med 4 ruter med samme udgangspunkt. Tilsammen strækker de sig fra Skibsted fjord i syd til Vildsund i nord.
De 4 Stier med udgangspunkt i Doverodde er det første af de 6 stisystemer. Stierne byder på et rigt varieret landskab og går gennem fredede og naturbeskyttede
områder så vel som frodigt landbrugsland, der lige som naturområderne skifter farver og udtryk med vejret og de skiftende årstider.
Hele kyststrækningen rundt om Boddum halvøen og fra Doverodde til Næssund er naturbeskyttet.
Området fra Dover Kil gennem Brokjær til Skibsted fjord ved Oldtidshøjene er fredet.

Den grønne rute starter som de andre 3 ruter fra P-pladsen ved Doverodde Købmandsgård. Ruten går gennem
Købmandsgårdens park og slynger sig derefter op gennem Doverodde sommerhusområde og ned i Doverodde
landsby, hvor turen går ad Kærlighedsstien og derefter ad Fjordstræde tilbage til Købmandsgården.
Undervejs er der flotte kik ud Fjorden. I Købmandsgårdens gamle pakhus kan man gå på kunstudstilling. Her har Statens Museum for Kunst en Thy-afdeling.
I Købmandsgårdens park kan man besøge Vikingeskibshallen, hvor Vikingeskibet Thor, der har til huse her, er blevet bygget.
I starten af ruten gennem sommerhusområdet er der et flot kik ud over Kilen og ved starten af Kærlighedsstien kan
man læse lidt om den over 100 år gamle offentlige sti. Næssund ruten går Gennem Doverodde ad Fjordstræde
ud til fællesarealet neden for Sommerhusområdet. Herfra går man langs fjorden ud til det tidligere rensningsanlæg, hvor der er en informationstavle. Her går stien op
ad skrænten til en markvej. Man går på markvejen op til Dover Møllevej, som følges
ned til det skarpe sving, hvor der er smuk udsigt til Dover Møllekær, som man kan læse lidt om, inden man går ned
ad markvejen langs åen tilbage til fjorden, som følges resten af vejen til Næssund.
Visse steder er det vanskeligt at gå på stranden. Her går stien inde på markerne, hvor venlige lodsejere har gjort
plads til stien hen over deres jord. Et sted føres stien helt op på kystskrænten, hvorfra der er en fantastisk udsigt til
Mors og landskaberne mod syd og nord. På strækningen langs stranden kan det ved kraftig højvande være godt at
have gummistøvler på. I Næssund kan man tage en tur med den gamle færge, eller man kan nøjes med at læse om færgen og overfarten.
Derefter går turen så tilbage til Doverodde ad Dover Møllevej.

 Den blå rute går over dæmningen til Boddum halvøen. Her går den rundt om Boddum kirke, ned gennem Boddum
Bisgård og op til Boddum. På vejen kan du læse om både kirken og gården.
I Boddum går man langs Aktivitetshaven, som ligger ved Boddums tidligere skole, der nu huser naturbørnehaven
Boddumhus. Ved vejen her kan man læse om Boddum og aktivitetshaven. På den anden side af vejen, hvor Boddum
forsamlingshus engang lå, står der en mindesten over digteren Jens Søe. Her kan man læse om Boddums svar på Jeppe Aakjær.
Fra Boddum går ruten rundt om Boddum Bisgårds jord ned til fjorden. På denne del af ruten er der en fantastisk
udsigt ud over Limfjorden. Her fra går ruten på en smal tange mellem fjorden og de
naturbeskyttede strandenge tilbage til Boddum Bisgård. Ved højvande, når det blæser kraftigt fra vest, kan det være
nødvendigt at have gummistøvler på. Fra Boddum Bisgård går turen tilbage over dæmningen til Købmandsgården. 

 

Doverodde Havn


Doverodde Havn er en kommunal lystbådehavn og ejes af Thisted kommune.

Havnens historie går helt tilbage til midten af 1800 tallet, hvor der dengang var en anløbsbro med en vanddybde på ca. 2 meter og som muliggjorde anløb af fragter med korn og kul til Doverodde Købmandsgård. Anløbsbroen tjente i mange år, som havn for købmandsgården og var i brug helt op til midt i 1960.

Doverodde Havn besøges af ca. 450 – overnattende gæstesejlere om sommeren, fortrinsvis danske lystbåde, men også fra lande som Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Havnen har i 2021 ca. 46 fastliggere, hvilket omfatter både små og store både, dog er de mindste joller ikke medregnet.

Havnen har ca. 100 faste liggepladser med forskellige vanddybder fra 0,90 meter til 3,0 meter dybde, jævnt fordelt over hele havneområdet.

Havnens servicebygning, hvis navn er ”Hyttefadet”, indeholder bad- og toiletfaciliteter for gæstesejlere og samtidig tjener toiletfaciliteterne også som offentligt toilet for havnens øvrige besøgende.

I sejlerrummet er der borde og stole til ca. 45 personer. Der er her mulighed for havnens gæstesejlere og fastliggere, at bruge rummet med tilhørende køkkenfaciliteter i det omfang, man må ønske.

Det kan oplyses, at alt inventar, det være sig borde, stole, frost- og køleskabe, opvaskemaskine og elkomfurer, inventarer og udsmykning, er indsat og betalt af Sydthy Bådelaug, der også har det daglige opsyn med bygningen og Doverodde Havn, alt efter aftale med Thisted Kommune.

Servicebygningens sydvendte og halvt overdækkede terrasse, er bygget og betalt af Sydthy Bådelaug og er et yndet opholdsareal for gæstesejlere og egne laugmedlemmer i hele sejlersæsonen. Her er der læ for vestenvinden og en fantastisk udsigt over havnen.

I vinterperioden er Hyttefadet omdannet til klubhus for sejlklubben Sydthy Bådelaug og huset bruges til foredragsaftner og socialt samvær for laugets medlemmer.

Doverodde Havn er klassificeret som en B-havn, hvilket vil sige, at forsikringsteknisk kan bådene henligge i vandet fra d. 1. april og frem til d. 15. november. Doverodde Havn åbnes normalt fra d. 15. april og lukkes ned igen fra d. 15. oktober hvert år.

Doverodde Havn er en frihavn, hvilket bliver benyttet af mange bådejere, idet et medlemskab af Frihavnsordningen giver en reduktion i overnatningsprisen i de første 3 døgn, man ligger i en gæstehavn med status af frihavn. Henligger man mere end i de omtalte 3 døgn, så skal der betales fuld overnatningspris. Der er frihavnsaftaler med mange havne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Fra Doverodde Havn driver Sydthy Bådelaug vandsport for unge optimistsejlere, under opsyn af instruktører og om torsdagen i hver uge, sejles der distancesejlads for de lidt større både, hvor mottoet ”at deltage og få frisk luft”, er det vigtigste.

En eller to gange om året, afholder lauget fælles tursejlads, hvor deltagerne mødes i Hyttefadet, for at tilrettelægge stedet, som skal besøges på dagens togt. Disse togter er inspirerende og spændende, med rigtig godt socialt samvær imellem de sejlende deltagere.

Kontakt havnefogeden, hvis du har spørgsmål:
Nicolai Svensson
Tlf.: 51 74 70 77