sanserne-01.jpg
 

SANS NATUREN

Vi er vant til at opleve naturen med alle vores sanser på en gang, men hvordan føles det egentlig, når man må undvære en eller flere af dem? 

 
svanholmhus  0350.jpg
 

UDSIGTEN FRA TÅRNET på doverodde købmandsgård

Du kan se en stor del af Sydthy, det smukke Mors og hele Det sydthyske Øhav

 

Find alle aktiviteter i kalenderen

Doverodde Købmandsgård er en gammel købmandsgård, med et historisk forløb, der giver et fremragende miljø at opholde sig i.

Bygningerne er velholdte huse og gamle lagerhuse med flotte indendørsmiljøer og det hele fremstår i fine, gule facader i den oprindelige arkitektur. Doverodde Købmandsgård råder over cirka 3.450 m2 indendørsarealer.

På grunden står en gammel foderstofsilo, i daglig tale kaldet Tårnet, der rager 42 meter op og giver et meget stort udkig over Limfjorden. Siloen bliver i dag brugt til turistformål, med udstillinger og aktiviteter på 3 indendørs platforme og en stor fri platform i toppen, med faste ankre til rapelling. Et meget spændende tårn, der også er et kendemærke i landskabet.

Doverodde Købmandsgård har flere sidebygninger og lagerhaller, der bliver brugt til mere primitive formål, som opbevaring og reparation af et vikingeskib, der er bygget over gamle mål. 

nordvest-safari-shelter-2kpx0475.jpg

Indendørs er der meget store arealer, der i dag anvendes til mange formål kunstudstillinger, kursusaktivitet, foredrag og musik.

Der findes en stor sal med plads til 100 siddende til foredrag eller andet. Faciliteterne er attraktive til de beskrevne anvendelser. Der er desuden mulighed for overnatning i mindre grad i et herberg med 12 overnatningspladser.

Åbningstider 2019

Doverodde Købmandsgård følgende åbningstider:

  • 13. april til 14. juni: Alle dage 11-16

  • 15. juni til 18. august: Alle dage 10-17

  • 19. august til 20. oktober: Alle dage 11-16


handicap-symbol-piktogrammer-131.109.png

Doverodde Købmandsgård er handicapvenligt. Vi har handicaptoilet og alle vores besøgsarealer kan tilgås med kørestol - også tårnets top med den fine udsigt ud over Limfjorden. Der er elevator i både tårn og pakhus. Vi er helt opmærksomme på, at der kan være specielle krav for nogle handicappede og vi mener dog at kunne servicere de fleste. 


Nordvest Safari

Til dig der gerne vil se Nordvest Safaris hjemmeside i stedet for - klik her:

Restauranten

Restauranten er åben igen og du kan læse mere om åbningstider her:

doverodde-koebmandsgaard-0382.jpg
 

Det hele lidt fra oven

Sådan ser det ud, når du står i tårnet og kigger ned i gården