doverodde-0565-web-front.jpg
 

OM LIDT, OM LIDT, OM LIDT

Under den rolige overflade, bliver der arbejdet hårdt.
Vi er ved at gøre klar til åbningen 13. april og alle mand er på dæk.
Der kommer snart nyt om alt det, der skal ske i 2019.

 

Find alle aktiviteter i kalenderen

Doverodde Købmandsgård er en gammel købmandsgård, med et historisk forløb, der giver et fremragende miljø at opholde sig i.

Bygningerne er velholdte huse og gamle lagerhuse med flotte indendørsmiljøer og det hele fremstår i fine, gule facader i den oprindelige arkitektur. Doverodde Købmandsgård råder over cirka 3.450 m2 indendørsarealer.

På grunden står en gammel foderstofsilo, i daglig tale kaldet Tårnet, der rager 42 meter op og giver et meget stort udkig over Limfjorden. Siloen bliver i dag brugt til turistformål, med udstillinger og aktiviteter på 3 indendørs platforme og en stor fri platform i toppen, med faste ankre til rapelling. Et meget spændende tårn, der også er et kendemærke i landskabet.

Doverodde Købmandsgård har flere sidebygninger og lagerhaller, der bliver brugt til mere primitive formål, som opbevaring og reparation af et vikingeskib, der er bygget over gamle mål. 

nordvest-safari-shelter-2kpx0475.jpg

Indendørs er der meget store arealer, der i dag anvendes til mange formål kunstudstillinger, kursusaktivitet, foredrag og musik.

Der findes en stor sal med plads til 100 siddende til foredrag eller andet. Faciliteterne er attraktive til de beskrevne anvendelser. Der er desuden mulighed for overnatning i mindre grad i et herberg med 12 overnatningspladser.

Åbningstider 2019

Doverodde Købmandsgård følgende åbningstider:

  • 13. april til 15. juni: Alle dage 11-16

  • 15. juni til 18. august: Alle dage 10-17

  • 19. august til 20. oktober: Alle dage 11-16

Større grupper modtages gerne efter aftale.


handicap-symbol-piktogrammer-131.109.png

Doverodde Købmandsgård er handicapvenligt. Vi har handicaptoilet og alle vores besøgsarealer kan tilgås med kørestol - også tårnets top med den fine udsigt ud over Limfjorden. Der er elevator i både tårn og pakhus. Vi er helt opmærksomme på, at der kan være specielle krav for nogle handicappede og vi mener dog at kunne servicere de fleste. 


Nordvest Safari

Til dig der gerne vil se Nordvest Safaris hjemmeside i stedet for - klik her:

Restauranten

Restauranten er lukket for tiden. Vi regner med at gå igang med en større ombygning af købmandsgården i 2019 og forventer, at have en restaurant igen til sommer 2020.

doverodde-koebmandsgaard-0382.jpg
 

Det hele lidt fra oven

Sådan ser det ud, når du står i tårnet og kigger ned i gården