En mangfoldig kunstevent

Hvert år i skolernes efterårsferie ruller den unikke event Kulturekspressen

I 1995 gik kunstneren Andreas Rosmon rundt og tænkte på, hvordan man dog kunne få kunsten lidt længere ud til publikum og en tanke og et projekt blev født.

I uge 42 - skolernes efterårsferie - er der en fest- og kulturuge, hvor lokale fra kulturlivet i Thy blander sig med folk og oplevelser udefra. Det foregår blandt ved, at repræsentanter fra beboerforeninger og borgerforeninger kommer med hver deres bud på hvilke oplevelser, der kan finde sted i deres sogn.

Ugen starter om lørdagen på Doverodde Købmandsgård i Doverodde, der er et rent tilløbsstykke. Her finder også hovedudstillingen sted. En ucensuretet kunstudstilling, der åbnes med en festlig fernisering. Der udstilles med indbudte kunstnere og hver deltagende kunstner kan medbringe to værker og vi opfordrer hvert år alle, til at yde deres ypperligste, så kunstudstillingen får niveau og karaktér.

Kulturekspressen har aftaler med virksomheder, butikker og institutioner i området, der lægger vægge og nysgerrige øjne til. Det sker også, at nogle af værkerne bliver hængende, fordi dem der har dem til låns også gerne vil have dem til eje.

Samtidig med kulturekspressen ruller hen over Thy, sker der flere ting på Nordvest Safari, Doverodde. Der vil blive udarbejdet et nyt progran hvert eneste år.

Tid: Uge 42 - skolernes efterårsferie