Med solen som nabo - foredrag

28. marts 2016, klokken 18:45

Livestream foredrag fra Aarhus Universitet til Doverodde Købmandsgård.

Uden Solen var der ikke liv på Jorden. Uden Solen ville Jorden være et goldt og øde sted og uden Solen ville gennemsnitstemperaturen på Jorden være tæt på det absolutte temperaturnulpunkt, −273 °C. 

Foredrag ved lektor i geoscience Mads Faurschou Knudsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor i astronomi og geoscience Christoffer Karoff, Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Uden Solen var der ikke liv på Jorden. Men den energi vi får fra Solen ændrer sig gennem tiden og påvirker i høj grad klimaet på Jorden. Hør om hvordan Solen har styret istiderne og hvordan eksplosioner på Solen kan få fatale konsekvenser.

Hent plakaten her: