DOVERODDE KØBMANDSGÅRD

- EN STOR HISTORIE

I middelalderen var Boddum en ø og der var overfartssted ved Doverodde gård. Her fra gik der færgeforbindelse til den store herregård Boddum Bisgaard, der tilhørte bisperne i Børglum. Her mødtes mange mennesker og der opstod naturligvis en handelsplads - Doverodde.

I 1825 var der en stormflodskatastrofe, hvor Vesterhavet gennembrød Agger Tange og dannede Agger kanal. Det betød, at der blev åbnet en direkte vej ud af Limfjorden til Norge, England og Tyskland. Den begyndende industrialisering og nedgangen for landbruget skabte stor efterspørgsel efter landbrugsprodukter  

Handelspladsen

Doverodde havde en god placering nær Agger Kanalen i en stille bugt i Limfjorden og selv større sejlskibe kunne ligge for anker tæt på land i læ for vestenvinden. Sådanne rammer skabte fundamentet for købmandsgården.

Købmanden

I 1847 fik købmanden Niels Simonsgaard, som den første, bevilling til at drive handel med blandt andet the, trælast og kolonialvarer. Svogeren Niels Lassen Thomsen blev ansat som bestyrer i 1849 og det blev begyndelsen til en storhedstid. Niels Lassen Thomsen fik et godt samarbejde med landmændende i omegnen, hvorfra han aftog korn, som han eksporterede til England, Tyskland og Norge. Han importerede tømmer og kolonialvarer, som de lokale landmænd fik i bytte. Niels Lassen Thomsen var gift med konsul Rygaards datter fra Struer og havde dermed en svigerfar, der både havde stor handelserfaring og ikke mindst penge.

I 1852 blev den unge energiske Niels Lassen Thomsen ejer af Doverodde Købmandsgård. Han byggede det store stuehus og kroen i 1853 og det store pakhus i 1854. Han anlagde parklignende have med drivhuse. Doverodde blev en velrenommeret handelsplads og samlingspunkt i hans tid. Han fortsatte med at investere i ejendomme, skibe, aktier og obligationer. Derfor ramte krisen på verdensmarkedet i 1857 hårdt og i 1859 måtte han melde sig konkurs.

I 1876 blev købmand Hundahl eneejer af Doverodde Købmandsgård. Flere gange om ugen kom der dampskibe til anlægsbroen, der blev bygget 1866. Der udførtes korn, svin, smør og kreaturer og der blev blandt andet indført tømmer fra Norge.

Tiderne skifter

I 1882 kom jernbanen til Thy. Det betød nedgangstider for transport til søs og mange handelspladser flyttede til byerne. Julius Møller havde gennem længere tid været ansat som bestyrer af enkefru Hundahl og overtog købmandsgården i 1912. Han måtte leje lokale ud til andre handlende, på grund af svigtende omsætning og holdt høkerbutikken i gang. I 1942 solgte Møller købmandsgården og da var bygningerne meget forfaldne.

Nogle dygtige købmænd fra området fattede interesse for stedet. Det var Nielsen fra Heltborg, Borggaard fra Boddum, Thomsen fra Hvidbjerg og Viggo J. Vestergaard. De dannede sammen et aktieselskab og købte stedet.

Det blev nu til Doverodde Købmandshandel A/S med den 23 årige Viggo Vestergaard som direktør. 1. august 1942 flyttede han ind i det forfaldne stuehus med sin unge hustru Esther. Esther Vestergaard har fortalt, at købmand Møller inden salget var afsluttet sagde følgende: “Der er ingen forretning her og der kan ingen forretning blive”.

Det tog dog ikke modet fra den det unge par, for som Viggo sagde til Esther: “Nu tager du dig af det herinde og så sørger jeg for det herude”. Og det gjorde de begge godt. Der blev igen opbygget tillid hos de lokale landmænd og kundekredsen voksede støt. Bygningerne blev istandsat og allerede det første år var der,mod forventning, et lille overskud.

Der blev de følgende år investeret i et kornrensningsanlæg, lastbiler med mere. Landmændene leverede korn til Købmandsgården og modtog til gengæld gødning og foderstoffer. I en årrække var der igen gang i skibsfarten til den gamle anløbsbro, der også blev istandsat, så fragtskibe kunne lægge til og losse gødning.

Høkerbutikken

For at få mere plads til kontoret, blev der i 1952 bygget en ny høkerbutik, hvor den gamle hestestald havde ligget. Den blev forpagtet ud til Verner B. Nielsen, som drev den indtil 1985.

Efter en brand i pakhuset i 1965, blev der sat en ekstra etage på ved genopbygningen og i 1966 blev kornsiloen bygget, så man kunne blive fri for at opbevare sækkevis af korn på gårdspladsen i høstens tid.

I mange år var Doverodde Købmandsgård igen et velkendt handelscentrum og i 1977 måtte Viggo Vestergaard trække sig tilbage af hedbredsmæssige grunde. Købmandsgården blev fusioneret med P. P Hedegaard og senere overtaget af KFK. I 1993 var bygningerne igen i forfald og til salg. Folk med tilknytning til Doverodde danede et aktieselskab og købte Doverodde Købmandsgård. Senere blev stedte solgt til Sydthy Kommune. I 1998 blev stedet gennemrestaureret for midler far forskellige fonde, blandt andet Arbejdsmarkedets Feriefond.

12. juni, 1999 åbnedes Limfjordcentret Doverodde Købmandsgård som museum, aktivitetssted og restaurant, med brugsret i 25 år. Senere er købmandsgården fulgt med i kommunesammenlægningerne og i dag er det Thisted Kommune, der ejer Doverodde Købmandsgård.

Nyere tid

Som altid er der op- og nedgangtider på Doverodde Købmandsgård og i 2014 fusionerede Limfjordcentret med Grejbank Nordvest til fonden Nordvest Safari Thy-Mors og det nye driftsselskab overtog brugsretten på Doverodde Købmandsgård. Nordvest Safari Thy-Mors driver i dag Doverodde Købmandsgård og driften består af flere ben. Nordvest Safari Thy-Mors arbej-der med natur- og friluftsvejledning som en mobil enhed og er dermed både på købmandsgården, hvor der i dag er Danmarks største grejbank og i hele det nordvestlige område af Danmark.

Kultur og natur

Doverodde Købmandsgård er stadig et kulturcenter, der både værner om historien og alligevel altid er i udvikling, som den har været det i den efterhånden lange historie. Der er kunstudstillinger og andre relevante udstillinger. Der er en høkerbutik, hvor du kan købe et varieret udvalg af delikatesser, strikvarer, keramik, is, smykker etc.

Neessund Vikingeskibslaug holder til på Doverodde Købmandsgård. Lauget har værksted på købmandsgården og ligger hvert år i fjorden med det stolte skib Thor og den lidt mindre Limfjordsjolle.

Restauranten har gennem flere år været drevet med god succes. Vi har et herberg, hvor turister kan få en billig overnatning og vi har en fin shelterplads med bålhytte til dem, der vil have lidt mere natur.

Der er en bro i vandet, som bliver brugt til havkajak, Limfjordsafari og helt almindelig nydelse. Vores park står til rådighed til besøgende og fra det 42 meter høje tårn, får du en formidabel udsigt over Limfjorden helt til Mors. Så alt i alt driver vi et kultursted med stærk synergi med naturen.

Alle er velkomne på Doverodde Købmandsgård.