Generalforsamling for
Doverodde Købmandsgårds Venner

doverodde-koebmandsgaard-0381.jpg

Når du klikker på ovenstående knap, henter du invitationen som pdf til print

Til Medlemmer af Doverodde Købmandsgårds Venner

Der afholdes ordinær generalforsamling i Doverodde Købmandsgårds Venner Fredag den 17. marts 2017 kl. 18.00 i Doveroddesalen, Doverodde Købmandsgård, Fjordstræde 1, Doverodde, 7760 Hurup.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af evt. observatører
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er Niels Peter Riis, som ikke ønsker genvalg.

På valg som suppleanter er Jane Høje Kristensen og Karin Nikolaus.

Foreningen er vært ved øl, vand, kaffe, te og boller med pålæg og ost.

Michael Ruby, som den 1. oktober 2016 blev ansat som direktør i Nordvest Safari Thy-Mors, vil på mødet orientere om Nordvest Safaris nuværende situation og fremtidige planer.

Vi håber at se mange af jer den 17. marts.

Med venlig hilsen bestyrelsen Jørgen Stefansen, Jakob Korsgaard, Niels Peter Riis


NB: Foredraget ”Med solen som Nabo”, livestream fra Aarhus, finder sted 28. marts 2017 kl. 18.45 i Doveroddesalen. Mere herom i vor næste meddelelse.