STATENS MUSEUM FOR KUNST

- på Doverodde Købmandsgård

Til alle der gerne vil være orienteret om. hvordan det går med projektet SMK THY, hvor Statens Museum for Kunst kan etablere en filial på Doverodde Købmandsgård, kan man her læse de faktuelle info, der lige nu er gældende.


Historien

Oprindeligt blev ideen om at få Statens Museum for Kunst til at etablere en filial på Doverodde Købmandsgård skabt af turistchef Ole Riis. Han tog kontakt til Torsten Schack Pedersen, der foranledigede et møde med daværende kulturminister Bertel Haarder den 29. marts 2016.

Sammen fik de en tilkendegivelse af, at der fra Kulturministeriets side intet var til hinder for at etablere en filial af SMK i Thy et sted.

I april 2016 blev bestyrelsen for Nordvest Safari Thy-Mors kontaktet af turistchefen om planerne og forespurgt om man kunne se en ide i at indrette det historiske pakhus på Doverodde Købmandsgård til formålet. Bestyrelsen og den nuværende direktør tog positivt imod ideen, turistforeningen arbejdede videre og Statens Museum for Kunst viste stor interesseret i at etablere sin første filial udenfor hovedstaden netop i Thy på baggrund af anbefaling fra Kunstforeningen Det Ny kastet, Thisted Kommunes borgmester og bestyrelsen for Nordvest Safari.

Efter diverse tilkendegivelser fra SMK, Thisted Kommune og Nordvest Safari Thy-Mors var projektet født og disse tre parter arbejdede herefter videre frem mod et egentligt forslag.

Vi kunne godt tænke os, at en større del af Danmarks største kunstsamling bliver tilgængelig – og i stedet for at at udvide i København, drømmer vi om at udvide i Thy, så flere og nye brugere, der ikke jævnligt kommer til København får glæde af samlingen
— SMK’s direktør Mikkel Bogh

Udgangspunkt

Det er meningen at SMK skal producere én særudstilling årligt til pakhuset i Doverodde Købmandsgård. Det kan både være udstillinger, der vises i København og i Thy og det kan være specielt kuraterede udstillinger, der er udviklet specielt til stedet og egnen.

Til hver udstilling vil der blive produceret en publikation, der formidler udstillingen.

Det er hensigten, at der ansættes en kunstfaglig profil, så der sker en daglig, sikker drift og koordination.

Når SMK ikke har en udstilling kørende, er det meningen, at ledelsen på Doverodde Købmandsgård etablerer relevant indhold i pakhuset, der lever op til en høj standard, så vi holder et godt, højt niveau året rundt.

Arbejdsgruppen

Den nuværende arbejdsgruppe omkring projektet består af SMKs direktør Mikkel Bogh og en del forskellige chefer fra SMK, der efter relevans skiftevis deltager med kompetence og viden. Det kan fx være sikkerhed, kurateringer, klima og miljø etc.

Fra Thisted Kommunes side deltager børne- og familiedirektør Lars Sloth og kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen.

Fra Nordvest Safari Thy-Mors deltager direktør Michael Ruby, bestyrelsesformand John Landbo og næstformand Poul Erik Skov Sørensen.

Skitseforslag

Arkitekterne P+P med arkitekt Erik Rønde ved roret, har udarbejdet et skitseforslag til den kommende anvendelse og udseende af hele Doverodde Købmandsgård.

Herunder ses forslag til den nye velkomstbygning, der skal ligge, hvor den nuværende herberg i dag findes. Billede to er velkomstbygningen set indefra og billede tre er et vindfang på pakhuset.

Oversigt

Som det udarbejdede skitseforslag viser, når vi ser det hele lidt fra oven, så vil der i fremtiden være SMK THY i pakhuset, herberget afløses af en velkomstbygning, den nuværende administration, der ligger ved siden af høkerbutikken, flyttes hen over restauranten, hvor det påtænkes at det uudnyttede 1. sal inderettes til kontorer og mødefaciliteter.

De lokaler hvor administrationen ligger i dag, vil blive bygget sammen med den nye velkomstbygning og den eksisterende høkerbutik, så der kommer en ny, fin museumsbutik. 

Den nuværende restaurant skal fortsætte uændret og vi regner med, at der snart melder sig en interesseret forpagter, når det nu bliver mere kendt, at SMK THY bliver en realitet.

Den sidste store lagerhal, der ligger ud mod vejen, foreslåes nedrevet, så der bliver plads til parkering. Det nuværende vikingeskibsværft bevares hvor den er i dag.

På stueplan i pakhuset har Nordvest Safari Thy-Mors i dag et større areal i brug til naturværksted og rengøring. Disse ting skal placeres et nyt sted og derfor foreslås den gamle garage i det nordøstlige hjørne forbedret til netop at kunne rumme hele den nuværende grejbank og værksted, så der også i fremtiden kan foregå natur- og friluftsformidling på Doverodde og i hele det nordvestlige hjørne af Jylland.

Det nye miljø i pakhuset

Arkitekten har udarbejdet et forslag til hvordan miljøet og indretningen i pakhuset vil se ud fremover og her vil blandt andet det skæve gulv få trappespring i stedet for de meget hældende flader.

Lidt streger og beskrivelser

Herunder ses lidt forskellige beskrivelser for dem, der gerne vil vide lidt mere.

Status

18. oktober, 2017

Lige nu er status på projektet, at Thisted Kommune har bevilget den nødvendige økonomi, der skal til, for at drive projektet i gang. Det drejer sig om cirka 5 mill. kroner til etablering.

Torsten Schack Pedersen har oplyst at der er afsat 1.5 mill. i fire år, på den nye finanslov til den kommende drift at pakhuset.

Læs SMKs egen pressemeddelelse her