Doverodde Købmandsgård er med i Cold Hawaii Inland

En tidlig og hurtig indsats har fået os med i Cold Hawaii Indland projektet.

I forbindelse med Thisted Kommunes nye projekt Cold Hawaii Inland, blev Nordvest Safari i oktober 2016 budt med ind i herlighederne og sendte i den forbindelse et oplæg til Thisted Kommune, der beskriver hvordan området i og omkring Doverodde kan blive et spændende kajakcenter med vandshelters, i det vi kalder Det sydthyske Øhav.

I oktober 2016, henvendte Thisted Kommune sig til Nordvest Safari Thy-Mors, fordi man fra Thisted Kommunes side var interesseret i at vide, hvorvidt man her kunne forestille sig en form for vandsportsaktiviteter, der kunne indgå i Cold Hawaii Inland projektet, hvor man vil aktivere Limfjordsiden og nogle af søerne i Thy en del mere, så det kendte brand Cold Hawaii kunne udnyttes endnu bedre.

Et yderst spændende projekt, som vi gerne vil være en del af og som kan give Doverodde et spændende løft og gøre området endnu mere attraktivt.

Der var i forvejen ikke de store, kendte og etablerede vandsportsaktiviteter i området ud ud over sejlsporten fra Doverodde havn, kajakaktiviteter og diverse safari fra Nordvest Safari.

Fredningen af vandområder ifølge Natura 2000 var og er også en begrænsning, så der skulle tænkes ud af boksen, på en helt ny måde.

Eksempel på vandshelter på Roskilde fjord. En meget primitiv form, der gerne må være mere udbygget ved Doverodde.

Eksempel på vandshelter på Roskilde fjord. En meget primitiv form, der gerne må være mere udbygget ved Doverodde.

Det medførte, at vi i oktober 2016 i al hast udviklede et tresporet koncept med bedre tilgang og forhold i forbindelse med havkajak og sit-on-top kajakker.

Til dette kunne man udvikle bedre adgangsforhold og faciliteter på land- og vandkant og projektering af nogle nye udviklede vandshelters, der kan placeres rundt omkring i Det sydthyske Øhav, der på mange måder har lighed med Det sydfynske Øhav.

I vores forslag indgik også lystfiskeri med fx fiskerkajakker og undervandsjagt.

Dette kort viser definitionen af Det sydthyske Øhav, der stort set følger grænserne for Natura 2000 området.

Projektet blev godt modtaget og er nu blevet en del af den videre plan for Cold Hawaii Inland.

Selve projektet har nu fundet en visualisering gennem de vindende arkitekter Spektrum Arkitekter og NORRØN Arkitekter og prospektet kan downloades her.

Efter forslaget fra de vindende arkitekter, er der en proces, hvor en del aktører bliver hørt og der skal planlægges langt mere i detaljer.

Vi håber og tror på, at der med Cold Hawaii Inland projektet, kan sættes en bemærkelsesværdig markør på landkortet, der bringer Doverodde i spil omkring oplevelsesbaseret kystturisme.

Hvis du vil læse mere om oplevelsesbaseret kystturisme, kan du hente en fed hvidbog om emnet her. Bogen er produceret for Videncenter for Kystturisme og udkom 2014/2015.