Doverodde kan blive centrum for kunst i international klasse

Statens Museum for Kunst, Thisted Kommune og Nordvest Safari arbejder nu på muligheden for, at etablere en filial af SMK i pakhuset på Doverodde Købmandsgård. Et femårigt forprojekt er i støbeskeen.

Vi kan godt være lidt stolte i disse dage, for nu er det endeligt mere end bare løs snak, at Statens Museum for Kunst, Nordvest Safari og Thisted Kommune arbejder på, at etablere en filial af Statens Museum for Kunst på Doverodde Købmandsgård, der som bekendt drives af fonden Nordvest Safari Thy-Mors.

Vores kvikke turistchef tog chancen

Gennem længere tid har Thy Turistbureaus chef Ole Riis øjnet en chance for at placere en filial af Statens Museum for Kunst i netop Thisted Kommune. Der er opstået en mulighed fordi SMK længe har set sig om efter et egnet sted i Danmark, hvor der kan etableres en filial. Oles Riis´ indsats gav det resultat, at bestyrelsen og direktøren for Nordvest Safari Thy-Mors blev præsenteret for tankerne om at kunne placere en kunstudstilling på internationalt niveau i pakhuset på Doverodde Købmandsgård og der var meget kort betænkningstid, før man gav et meget positivt ja til at arbejde på projektet.

Thisted Kommune arbejder ligeledes fokuseret på at projektet skal lykkes og der er nu allokeret både mennesker og ressourcer til foreløbigt de indledende undersøgelser og hvad der skal til, for at realisere projektet.

Hvis det sker, så sker det sikkert snart

Der arbejdes lige nu hen imod, at åbne en filial af SMK på Doverodde Købmandsgård enten i 2018 eller senest 2019 og hvis alt går efter planen og projektet bliver realiseret, så bliver Doverodde og dermed Thy placeret på Danmarkskortet på en helt ny måde.

Lige nu arbejder Nordvest Safari Thy-Mors, Thisted Kommune og Starens Museum for Kunst på et forprojekt, der skal afklare, hvad der skal til for at komme i mål og vi håber alle på, at vi forhåbentlig kan slå dørene op til kunstudstillinger på højt niveau i Thy.

Yderligere oplysninger

  • SMK er meget optaget af, at det er en helt anden geografisk placering, end hovedmuseet
  • SMK ønsker at skabe en selvstændig filial for deres store kunstsamling med henblik på at lave udstillingsprogram og formidling i international klasse langt fra København så mange, mange flere kan få glæde af statens 250.000 kunstværker
  • Filialen skal således være et kulturelt flagskib langt fra København
  • Kunsten skal bredes ud til flere og nye brugere, der ikke jævnligt kommer til København, eller ikke nødvendigvis besøger kunstmuseer
  • Pakhuset ved Doverodde ligger i et naturskønt område, og mange af de værker, SMK er i besiddelse af, har motiver, der for så vidt kunne være malet i nærområdet
  • Pakhuset er en pragtfuld bygning, der har en fantastisk beliggenhed ned til Limfjorden, og mange af de værker, SMK er i besiddelse af, har motiver, der for så vidt kunne være malet i nærområdet - og vi håber, at vi med denne unikke placering kan forløse nogle af de udstillede værker på nye og overraskende måder
  • Pakhuset har en størrelse og kulturhistorisk miljø, der gør den velegnet til etableringen af en filial
  • Projektet understøtter såvel bosætning og branding, der skaber kendskab og tiltrækker folk; den proces bliver speedet gevaldigt op og det bliver tydeligt, området er værdifuldt
  • Etableringen af filialen vil i høj grad styrke det samlede kulturtilbud i en region i vækst
  • Det er en helt unik situation, hvor en kæmpe statslig institution laver et meteornedslag i lokalområdet; de kulturelle rystelser, vil kunne mærkes vidt omkring og det vil sætte området meget på landkortet